Yıldızlı Han’daki İşyerleri Kiraya Veriliyor

Genel 8 Ocak 2021 14:39
Videoyu Aç Yıldızlı Han’daki İşyerleri Kiraya Veriliyor
A
a
Muş Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda restore ederek hizmete sunduğu Yıldızlı Han’daki işyerleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
 
Tarihi yapıları koruma kapsamında önemli çalışmalara imza atan Muş Belediyesi, son olarak aslına uygun restore ettiği Yıldızlı Han’ı ekonomiye ve turizme kazandırıyor. Yıldızlı Han içerisinde bulunan 10 işyeri ihale usulü ile 10 yıllığına kiraya veriliyor. 19 Ocak 2021 Salı günü saat 14.30’da yapılacak olan ihaleye müracaatlar başladı.
 
Esansçı, hediyelik eşya, sanat galerisi, sahaf, çanak çömlekçi, kalaycı, ahşap atölyesi, antikacı, tütüncü ve teşbihçi gibi faaliyet alanları belirlenen işyerleri ile hem yukarı çarşı bölgesinin hem de tarihi bir mekanın canlandırılması hedefleniyor.
 
Şartname bedelinin 100 TL olarak belirlendiği ihalede gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri şu şekilde:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
b) Tasdikli nüfus kayıt örneği( İkametgâh adresi yazılı olarak ilgili Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınacak)
c) Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletnameyle vekili noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (istekli üzerinde ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortak sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
f) Doküman alındı belgesi
g) Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi.
Tüzel kişilerin sunacağı evraklar da şunlardır:
a) Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sürküsü beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.(İstekli üzerine ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
g) Doküman Alındı Belgesi.
h) Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Elazığ depremi yardım kampanyalarında toplanan paraların yerine ulaşacağına inanıyormusunuz ?

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat